Новини

Парламент не скасував кримінальну відповідальність за водіння в стані алкогольного сп’яніння

Всі Новини
З 1 липня керування транспортними засобами в стані сп’яніння є кримінально караним. Опублікований 3 липня закон не змінив це. Про це йдеться у висновку антикорупційної експертизи, опублікованому на сайті Центру політико-правових реформ. 
Відповідно до статей 57 і 94 Конституції України, «(з)акони..., що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними», «(з)акон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування». Виходячи з цих положень Конституції України, Закон № 720 став чинним лише 3 липня цього року. 

Відповідно до частин 2, 3 і 6 КК закони про кримінальну відповідальність, ухвалені після набрання чинності цим Кодексом, включаються до нього після набрання ними чинності; кримінальна протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом; зміни до законодавства про кримінальну відповідальність можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та/або до кримінального процесуального законодавства, та/або до законодавства про адміністративні правопорушення. Так само вказано і в ст. 2 КпАП: зміни до законодавства про адміністративні правопорушення можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та інших законів, що встановлюють адміністративну відповідальність, та/або до законодавства про кримінальну відповідальність, та/або до кримінального процесуального законодавства.

Таким чином, Закон № 720 не скасував кримінальну караність керування транспортним засобом у стані сп’яніння і не відновив адміністративну відповідальність за ці дії, оскільки не вніс зміни безпосередньо до КК і КУпАП в цій частині.

Парламент ухвалив Закон № 720 незадовго до криміналізації цього правопорушення, але зміни про це до КК і КУпАП, передбачені Законом № 2617, набрали чинності раніше, ніж було опубліковано Закон № 720, який ці зміни мав скасувати. Однак з набранням 1 липня  чинності Законом № 2617 зміни були включені до КК і КУпАП, і Закон №2617 вичерпав свою дію. Тож внесення до нього змін з метою скасувати норми КК і КУпАП, що вже набрали чинності, не має юридичних наслідків: текст КК і КУпАП у цій частині Закон № 720 не змінював.

Тепер відновити адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та інші відповідні діяння Верховна Рада може, лише вносячи зміни до КК і КпАП.